Teknisk Håndbog

Teknisk håndbog til ryttere og teams.

Sponsor og samarbejde DM

Praktisk info

Servicebiler til linjeløb

I kan tilmelde servicebiler til linjeløb til holdledermøder

Feeding

Frem til Give-omgangen vil Feeding være fri, og dropzoner for hver 30 km.
Give-omgangen: Feeding Hjortsvangen og drop på Tykhøjetvej.

Drop-zonerne er placereret følgende: Tørskind grusgrav, Hopballevej og Tykhøjetvej:

Lokationer

U-19P og Dame-Elite

U-19

Herre-Elite

Tørskind grusgrav

31 km.

31 km.

49 km.

68 km.

86 km.

Hopballevej

62 km.

117 km.

Tykhøjetvej

90 km.

100 km.

110 km.

120 km.

130 km.

145 km.

155 km.

165 km.

175 km.

185 km.

195 km.

205 km.

215 km.

225 km.

Teknisk håndbog til DM 2021

DM-landevejscykling Give 17.-20. juni 2021

Artikel 1: Organisation

Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2021 arrangeres af Give Cykel Club i samarbejde ­­med Vejle Kommune og Danmarks Cykle Union.

Løbet køres under iagttagelse af UCI´s og DCU´s love og regler samt nedenstående bemærkninger og særregler. Mesterskaberne afvikles i perioden 17. juni – 20. juni 2021

Artikel 2: Orienteringspligt

Det påhviler ryttere, sportsdirektører og andre tilknyttede hjælpere at efterleve indholdet i nærværende reglement, og de er forpligtet til at følge de, på holdledermøderne, angivne instrukser.

Kommunikéer fra kommissærpanelet vil blive offentliggjort på den officielle hjemmeside cyklingdanmark.dk, samt ved opslag i sekretariatet.

Artikel 3: Indskrivning

TBA

Der er ingen indskrivning i forbindelse med enkeltstarterne.

Der er sideløbende almindelig chip-indskrivning, så alle ryttere skal medbringe deres cykler til indskrivning.

Artikel 4: Neutral start

I linjeløbene vil der være 2,3 km  neutral start.

Artikel 5: DM-Sekretariat

DM - Sekretariatet er placeret i Jernbanegade 13, 7323 Give.

Åbningstiderne er:

Onsdag den 16. juni: Kl. 17.15 – 20.00

Torsdag den 17. juni: Kl. 07.30 – 10.30 & 14.00 – 17.00

Fredag den 18. juni: Kl. 09.00 – 11.00

Lørdag den 19: juni Kl. 10.30 – 12.00 & 16.30 – 18.15

Søndag den 20. juni Kl. 08.30 – 10.30 & 14.00 – 19.00

Kontrol af licenser for ryttere uden dansk licens samt udlevering af rygnumre og chips (til de, der ikke allerede har) sker udelukkende fra DM-Sekretariatet i ovennævnte tidsrum.

Hvert hold/team skal afhente rygnumre, stelnumre, samt aflevere navn og telefonnr. på en ansvarlig person for holdet/klubben.

En liste med navne og licensnumre på chauffører til enkeltstart og til samlet start, afleveres samtidig med udlevering af startnumre i sekretariatet.

Ryttere uden DCU-chip bedes bestille en sådan samtidig med tilmeldingen. Afleveres i sekretariatet senest søndag.

 

Artikel 6: Holdledermøder 

Alle holdledermøder afholdes i Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give.

Møderne afholdes efter flg. plan:

 

TT:

Onsdag den 16.06:

Kl. 18.30 holdledermøde U19P – U19J– Dame Elite

Kl. 19.00 Holdledermøde Herre Elite

 

Linjeløb:

Lørdag den 19.06:

U 19 Junior: Kl. 10.00

U 19 Piger/Dame Elite: Kl. 17.00

Herre Elite: Kl. 17.40

 

I henhold til covid-19 restriktionerne, må der kun møde en repræsentant op pr. klub/team til holdledermøderne.

Alle der deltager i møderne skal kunne fremvise coronapas.

 

Artikel 7: Opvarmning

Kørsel på ruterne så længe løb er i gang er forbudt

 

Artikel 8: Omklædning

Omklædning alle dage på:

HERRE ELITE & U19

Firkløverskolen, Ikær, Torvegade 75B, 7323 Give

DAME ELITE & U19 P

Firkløverskolen, Søndermarken,  Søndermarken1B, 7323 Give

 

Artikel 9: Rygnumre

Enkeltstart:

Til alle starter køres der med mesterskabsnumre - jævnfør startlisterne.

Alle ryttere skal bære det til dagen udleverede nummer, der skal placeres midt på hoften, så det fremstår tydeligt bagfra.

Det er ikke tilladt at placere nummeret på anden vis, eller at klippe i eller bøje det.

 

Linjeløb:

Alle ryttere skal bære de til dagen udleverede rygnumre, der skal placeres på hoften, et i hvert side, således at de fremstår tydeligt.

Det er forbudt at placere numrene på anden vis samt at klippe eller bøje numrene.

 

Artikel 10: Bøder

Reglerne vedr. bøder i forbindelse med danske mesterskaber vil være gældende jf. DCU´s Sportslige Regler.

 

Artikel 11: Rutekendskab

Rytterne skal følge de fastlagte ruter. Rytterne forventes således at være bekendt med ruterne, der er beskrevet på DM-hjemmesiden.

 

Artikel 12: Kilometerangivelse

Enkeltstart:

I vejens højre sider vil der være flg. skilte med km-angivelser: 10 km, 5 km, 4 km, 3, km, 2 km tilbage. I eliteklassen også 20 km før mål. Den sidste km vil være markeret med ”rød flamme”- markering.

 

Linjeløb:

Ved passage af målstregen vil resterende antal omgange blive vist. De sidste 1000 m vil være markeret på den afsluttende runde.

 

Artikel 13: Ledsagerbiler

Det er tilladt sportsdirektører at følge rytterne i ledsagerbil. Til alle tilmeldte biler udleveres streamers, som er obligatoriske.

Licens er obligatorisk.

 

Enkeltstart:

Sportsdirektøren eller leder skal i sekretariatet indlevere en liste med personnavn, licensnr, og bilnr.

Ledsagerbiler skal være klar 10 min før start.

 

Linjeløb:

Sportsdirektøren eller lederen indleverer i sekretariatet en liste med navn og licensnr.  på de personer, der sidder med i kortegen. Der udleveres kortegenumre på holdledermødet. Bilerne skal være klar 10 min før start.

 

Artikel 14: Placering af ledsagerbiler

 

Enkeltstarten:

Rytternes ledsagerbil skal følge rytteren i højre side af vejen og må ikke passere rytteren. Det er en betingelse, at chaufførerne er bekendte med DCU´s love og regler for enkeltstarter, samt med de informationer, der gives på holdledermødet.

 

Linjeløbet:

Ledsagerbiler skal følge feltet i højre side af vejen i den rækkefølge, der er fastlagt ved holdledermødet.

Det forventes, at sportsdirektører/chauffører er bekendt med DCU´s love og regler for området samt med de informationer, der er givet på holdledermødet. Under løbet skal de biler, der måtte ønske at passere en kommissærbil altid køre op på siden af denne bil og indhente tilladelse til passage.

 

Artikel 15: Radio Tour

 

Løbsinformationer vil blive annonceret over Radio Tour – frekvens 165,300 MHz.

Evt. brug af andre frekvenser oplyses på holdledermødet.

 

Artikel 16: Service

 

Service ydes af ledsagerbiler og af neutrale servicebiler. Skift af hjul skal altid foregå i højre side af vejen og efter feltet.

 

Antal af neutrale servicebiler oplyses på holdledermødet.

Evt. specielle ordninger for service i juniorfeltet oplyses på holdledermødet.

 

Artikel 17: Forplejning

Feedzoner og dropzoner til alle 3 linjeløb.

Placering af forplejningszoner kan ses på rutebeskrivelserne. Zonerne er afmærket.

Dropzoner er markeret med beachflag  /skilte og skal benyttes. Zonerne er placeret i umiddelbar forbindelse med forplejningszonerne.

Frem til Give-omgangen vil Feeding være fri, og dropzoner for hver 30 km.
Give-omgangen: Feeding Hjortsvangen og drop på Tykhøjetvej.

Drop-zonerne er placereret følgende: Tørskind grusgrav, Hopballevej og Tykhøjetvej:

Lokationer

U-19P og Dame-Elite

U-19

Herre-Elite

Tørskind grusgrav

31 km.

31 km.

49 km.

68 km.

86 km.

Hopballevej

62 km.

117 km.

Tykhøjetvej

90 km.

100 km.

110 km.

120 km.

130 km.

145 km.

155 km.

165 km.

175 km.

185 km.

195 km.

205 km.

215 km.

225 km.

 

Artikel 18: Tidsfrister

For alle klasser gælder, at der køres med en slutvogn, hvis placering bestemmes af kommissærerne, løbsjuryen og politiet. Hvis en rytter kommer bag denne bil, er rytteren udgået af løbet og skal derfor agere fuldt efter færdselsloven.

 

Artikel 19: Parkering

Parkering på ruten er ikke tilladt.

Der findes særskilt kort over p-muligheder i forbindelse med DM.

 

Artikel 20: Dopingkontrol

Alt omkring dopingkontrol varetages af Antidoping Danmark

Dopingkontrol forgår på Kulturhuset, Rådhusbakken 9, Give.

 

Artikel 21: Præmieoverrækkelse

Straks efter løbets afslutning vil løbets vinder samt nr. 2 og 3 blive hyldet på podiet. Øvrige præmier skal være afhentet i sekretariatet inden søndag 20.06 kl. 19.00.

 

Artikel 22: Ansvar

Indskrivning ved linjeløbet og at tage starten ved enkeltstarten indebærer automatisk, at rytterne erklærer at være bekendt med de bestemmelser, løbet afvikles under, samt at være indforstået med disse bestemmelser. Samtidig er man bekendt med, at der køres for egen regning og risiko og på eget ansvar. I tilfælde af, at der under løbet opstår en situation, som nærværende bestemmelser ikke har taget højde for, er det alene arrangøren i samarbejde med kommissærerne, der træffer beslutning herom.

 

Artikel 23: Tilmelding

Tilmelding foregår på www.cyklingdanmark.dk

 

Artikel 24: Covid19

DM afvikles efter gældende regler og anbefalinger fra offentlige myndigheder. Det vil sige at alle forholdsregler tages, og da regler og anbefalinger løbende opdateres fra myndigheder, kan der ske ændringer inden DM ugen. Derfor anbefales alle til at følge med på hjemmesiden www.dmigive.dk hvor alle opdateringer og nyheder omkring Covid19 vil blive offentliggjort

Der er corona qvicktestcenter i Give som har åben alle dage under DM på  Bæksgårdsvej 3, 7323 Give.

Artikel 25: Kommisærer

Chefkommissær: Sanne Schmidt

J.P.  Hummelshøj

H.C. Lykkegaard

Kim Skivild

Mads Rasmussen

Dennis Christiansen

Jakob Knudsen

Preben Frisch

Frits Jensen

Willy Frederiksen Måldommer

 

KONTAKT

Give Cykelklub
Kim Thomsen
Mail: kamak@stofanet.dk
Tlf  5275 0024